E-mail:sun@17toushi.com
服务热线:+13951786303(孙生)
 多媒体展厅展示地址:
南京玄武区蒋王庙4号 玄武骥谷产业园(投石科技楼)
电 话:+025-85497011  
传 真:+025-85497011     
E-mail:sun@17toushi.com    
业务、技术咨询热线:+13951786303 (孙先生)
QQ用户请点击或加6684175   仅限业务咨询,谢谢!
公司不接待陌生来访,如需来访请预约!
 
 
投石所处地理位置
地图.jpg
∧TOP返回顶部
南京投石科技有限公司 Copyright 2010-2024 ,All Rights Reserved 17TOUSHI
地址:南京玄武区蒋王庙4号 玄武骥谷产业园(投石科技楼);
电话:025-85497011 ;  传真:025-85497011     E-mail:sun@17toushi.com QQ:6684175